Cennik i zapisy

 

Wpisowe 600 zł. (wpłata jednorazowa), każde następne dziecko zapisywane do przedszkola jest zwolnione z opłaty wpisowego.

Czesne 580 zł. (w czesnym ujęte są także wszystkie grupowe zajęcia dodatkowe z wyjątkiem tańca towarzyskiego).
Na każde następne dziecko przyznawany jest rabat 100 zł. Czesne nie zawiera opłaty za jedzenie.
 
Wszelkie opłaty należy uiszczać bezpośrednio na konto bankowe: Citibank Handlowy 14103000190109853000196975.
 
Posiłki (dzienna stawka żywieniowa - 13 zł.)
  • śniadanie;
  • obiad dwudaniowy;
  • podwieczorek;
  • napoje.
 
Rodzice dziecka decydują o ilości spożywanych posiłków przez dziecko. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce, jeżeli przedszkole zostało powiadomione o nieobecności oraz o przewidywanej ilości dni, w których dziecko będzie nieobecne w placówce - do godz. 8:30! Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczania czesnego.
 
Mini – AKUKU proponuje:
 
KARNET ŻÓŁTY – CENA KARNETU 500 zł. – karnet obejmuje 50 godzin pobytu dziecka w placówce, jednorazowy pobyt dziecka w placówce nie może przekroczyć 3 godzin i może odbywać się w godzinach 7.00 – 12.00.
 
KARNET CZERWONY – CENA KARNETU 900 zł. – karnet obejmuje 100 godzin pobytu dziecka w placówce, jednorazowy pobyt dziecka w placówce nie może przekroczyć 5 godzin i może odbywać się w godzinach 7.00 – 12.00
 
KARNET NIEBIESKI – CENA KARNETU 1200 zł. – karnet obejmuje 150 godzin pobytu dziecka w placówce, jednorazowy pobyt dziecka w placówce nie może przekroczyć 7 godzin i może odbywać się w godzinach 8.00 – 15.00.
 
Pobyt należy zgłosić osobie prowadzącej przedszkole najpóźniej w przeddzień planowanej opieki nad dzieckiem oraz zadeklarować chęć pozostawienia dziecka podczas posiłku (wskazanie posiłku, który dziecko będzie spożywało w placówce). Wszystkie karnety są ważne przez 2 miesiące od daty zakupu danego karnetu. Cena karnetu nie obejmuje wpisowego i opłaty za jedzenie. Ilość karnetów jest ograniczona.
 
ZACHĘCAMY DO ODWIEDZENIA NAS NA FACEBOOKU!!!