Mini - AKUKU

ZACHĘCAMY DO ODWIEDZENIA NAS NA FACEBOOKU!!!

Oferta Mini – AKUKU jest alternatywą dla żłobka. Jest skierowana do rodziców, którzy chcieliby korzystać z fachowej i całodziennej opieki dla swoich dzieci lub okazjonalnie zapewnić swojemu dziecku kontakt z rówieśnikami.

Do grup prowadzonych w ramach oferty Mini – AKUKU zapisujemy dzieci, które ukończyły 2 rok życia.
 
Program zabaw i zajęć w Mini - AKUKU jest dostosowywany do wieku dziecka. Zadaniem personelu jest zapewnienie dziecku właściwej opieki, wspomaganie jego rozwoju, pomoc w codziennej higienie, usługi pielęgnacyjne, karmienie. Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności maluchów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i tempem rozwoju. W ramach oferty dzieci mają zapewnione zajęcia stymulujące rozwój intelektualny, motoryczny i emocjonalny dziecka, między innymi: rytmikę, gimnastykę korekcyjną, warsztaty plastyczne, zabawy z językiem angielskim itd.
 

 

 
Mini – AKUKU na godziny:
 
KARNET ŻÓŁTY – CENA KARNETU 500 zł. – karnet obejmuje 50 godzin pobytu dziecka w placówce, jednorazowy pobyt dziecka w placówce nie może przekroczyć 3 godzin i może odbywać się w godzinach 7.00 – 12.00.
 
KARNET CZERWONY – CENA KARNETU 900 zł. – karnet obejmuje 100 godzin pobytu dziecka w placówce, jednorazowy pobyt dziecka w placówce nie może przekroczyć 5 godzin i może odbywać się w godzinach 7.00 – 12.00
 
KARNET NIEBIESKI – CENA KARNETU 1200 zł. – karnet obejmuje 150 godzin pobytu dziecka w placówce, jednorazowy pobyt dziecka w placówce nie może przekroczyć 7 godzin i może odbywać się w godzinach 8.00 – 15.00.
 
Pobyt należy zgłosić osobie prowadzącej przedszkole najpóźniej w przeddzień planowanej opieki nad dzieckiem oraz zadeklarować chęć pozostawienia dziecka podczas posiłku (wskazanie posiłku, który dziecko będzie spożywało w placówce). Wszystkie karnety są ważne przez 2 miesiące od daty zakupu danego karnetu. Cena karnetu nie obejmuje wpisowego i opłaty za jedzenie. Ilość karnetów jest ograniczona.