Planowane wydarzenia

AKTUALNOŚCI

 

5.01.18, godz.10.00–  Zdjęcia na terenie przedszkola – wszystkie grupy

9.01.18, godz.9.30– warsztaty teatralne - grupa „Mali Odkrywcy”

11.01.18, godz. 9.00- warsztaty teatralne - grupa „Przyjaciele Pszczółki Mai”

11.01.18, godz. 10.00- warsztaty teatralne – grupa „Wróbelki Elemelki”

17.01.18, godz. 9.15– zajęcia przyrodnicze „Poznajemy życie mrówek”
– wszystkie grupy

18.01.18, godz. 10.00– Święto Kubusia Puchatka
- grupa „Przyjaciele Kubusia Puchatka”

19.01.18, godz. 10.00– Wycieczka do Muzeum Fabryki na warsztaty

pt. „Jedzie pociąg z bawełną” w ramach projektu „Łodziaki przedszkolaki”-

grupa „Wróbelki Elemelki”

22.01.18, godz.10.00– Światowy Dzień Śniegu - grupa „Mali Odkrywcy”

26.01.18, godz.10.00 – Bal karnawałowy – wszystkie grupy

29.01.18, godz. 10.00– Światowy Dzień Łamigłówek - grupa „Mali Odkrywcy”

 

DZIEŃ  BABCI I DZIADKA

19.01.18, godz. 13.00– grupa „Przyjaciele Kubusia Puchatka”

23.01.18, godz. 13.00– grupa „Przyjaciele Pszczółki Mai”

 

 

SPOTKANIA ŚWIATECZNE Z UDZIAŁEM BABĆ I DZIADKÓW

9.01.18,godz. 13.00 – grupa „Krasnale”

10.01.18, godz. 13.00 –grupa „Mali Odkrywcy”

11.01.18, godz. 13.00 – grupa „Smerfy”

12.01.18,godz. 13.00 – grupa „Wróbelki Elemelki”