Strefa Rodzica

Informujemy, że od 1.09.2019 roku, opłata czesnego będzie wynosiła 580 zł.