Kadra

Naszą kadrę tworzy zespół kreatywnych i wykwalifikowanych pedagogów.

Dzięki wdrażaniu nowatorskich dydaktycznych rozwiązań i podążając za indywidualnym rozwojem  dzieci - nasi nauczyciele pobudzają je do rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Wiedzą doskonale, jak podtrzymywać naturalną ciekawość dziecka, rozwijać fantazję, samodzielność i pomysłowość, w jaki sposób wyzwolić oraz rozwinąć jego potencjał twórczy, jak pobudzać rozwój fizyczny i umysłowy.
 
Nasz nauczyciel wie, że musi być cierpliwym przewodnikiem Twojego dziecka.
 
OPIEKA PSYCHOLOGA I LOGOPEDY
Przedszkole zapewnia opiekę psychologa i logopedy, którzy kilka razy w roku diagnozują dzieci, przygotowując dla rodziców charakterystyki ich pociechy. Koszty tych konsultacji pokrywa przedszkole. Ponadto na życzenie rodziców logopeda i psycholog prowadzą w przedszkolu zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi szczególnego podejścia - na warunkach finansowych ustalanych pomiędzy rodzicami a logopedą bądź psychologiem.