Rekrutacja

ZAPRASZAMY DO NAS PRZEZ CAŁY ROK 😍


Wpisowe 600 zł. (wpłata jednorazowa), każde następne dziecko zapisywane do przedszkola jest zwolnione z opłaty wpisowego.

Dzieci w wieku 2-2,5 roku - czesne 1200 zł. (w czesnym ujęte są wszystkie grupowe zajęcia dodatkowe).

Dzieci w wieku 2,5-6 lat - czesne 920 zł. (w czesnym ujęte są wszystkie grupowe zajęcia dodatkowe).

Na każde następne zapisane do przedszkola dziecko przyznawany jest rabat 100 zł.

Czesne nie zawiera opłaty za wyżywienie.

Posiłki serwowane w przedszkolu: śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, napoje. Rodzice dziecka decydują o ilości spożywanych posiłków przez dziecko. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce.

Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczania czesnego.

Koszt indywidualnych zajęć z psychologiem bądź logopedą ustalany jest bezpośrednio z odpowiednim specjalistą.