Rekrutacja

ZAPRASZAMY DO NAS PRZEZ CAŁY ROK 😍


Wpisowe 600 zł. (wpłata jednorazowa), każde następne dziecko zapisywane do przedszkola jest zwolnione z opłaty wpisowego.

Dzieci w wieku 2-2,5 roku - czesne 950 zł. (w czesnym ujęte są wszystkie grupowe zajęcia dodatkowe).

Dzieci w wieku 2,5-6 lat - czesne 800 zł. (w czesnym ujęte są wszystkie grupowe zajęcia dodatkowe z wyjątkiem tańca towarzyskiego).

Na każde następne zapisane do przedszkola dziecko przyznawany jest rabat 100 zł.

Czesne nie zawiera opłaty za wyżywienie.

Posiłki serwowane w przedszkolu: śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, napoje. Rodzice dziecka decydują o ilości spożywanych posiłków przez dziecko. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce.

Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczania czesnego.

Koszt indywidualnych zajęć z psychologiem bądź logopedą ustalany jest bezpośrednio z odpowiednim specjalistą.