Edukacja

Naszym zadaniem w procesach edukacyjnych jest wspieranie dziecięcej otwartości i kreatywności oraz utrzymanie w dzieciach ciekawości świata i umiejętności twórczego myślenia. Właśnie dlatego w pacy codziennej, chętnie wprowadzamy prace projektowe i badawcze.  Posługujemy się technikami kształtującymi odwagę w myśleniu i wychodzimy poza schematy towarzyszące pracy dydaktycznej.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie. Dzieci w naturalny i bezstresowy sposób przyswajają język poprzez zabawy i zadania dostosowane do ich rozwoju.