Zajęcia dodatkowe

JĘZYK ANGIELSKI I JĘZYK WŁOSKI

Dzieci poprzez gry, zabawy i piosenki poznają nowe słowa oraz uczą się właściwego zastosowania wyrazów i zwrotów. Przedszkole dysponuje szeroką gamą pomocy dydaktycznych oraz salami wyposażonymi w tablice interaktywne, co umożliwia urozmaicenie zajęć programami multimedialnymi. Nauka języka angielskiego odbywa się we wszystkich grupach codziennie, a zajęcia trwają od 20 do 40 minut w zależności od grupy wiekowej. Język włoski skierowany jest do najstarszych grup wiekowych, zajęcia trwają około 30 minut i odbywają się raz w tygodniu.


GIMNASTYKA Z ELEMENTAMI TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Gimnastyka ma na celu korygowanie, a także zapobieganie nieprawidłowościom postawy ciała. Zadaniem terapii jest dostarczenie odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych. Zajęcia te są dla dzieci przede wszystkim świetną zabawą, podczas których pokonują one tory przeszkód, huśtają się, skaczą i dotykają różnych faktur. Dzięki takiej zabawie poprawia się integracja bodźców zmysłowych i wzmacniane są procesy nerwowe. 


TERAPIA RĘKI

Zajęcia te polegają przede wszystkim na usprawnieniu małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Głównym celem tej terapii u najmłodszych dzieci jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Starszym przedszkolakom ułatwia poprawę umiejętności chwytu, wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zajęcia te mają charakter indywidualny, działania wykorzystywane podczas zajęć są precyzyjnie dobrane do funkcjonalnego i intelektualnego poziomu dziecka.


ZAJĘCIA RYTMICZNE I MUZYKOTERAPIA

Rytmika to muzyczne zajęcia ogólnorozwojowe z elementami tańca, kształtujące słuch i wprowadzające w rytmy. Muzykoterapia natomiast posługuje się w taki sposób muzyką, aby rozładować u dzieci zablokowane emocje i napięcie. Bardzo przyjemną częścią tych zajęć jest relaksacja, która powoduje odprężenie fizyczne i psychiczne. 


SPOTKANIA Z PANEM ORFF-em

To spotkania przy pięknej, stymulującej muzyce klasycznej oraz muzyce specjalnie pisanej dla dzieci. Zestaw zabaw ma nie tylko rozbawić uczestników, ale również poruszyć wszystkie aspekty rozwoju dziecka w danym przedziale wiekowym. Poprzez przemyślane połączenia stosowanych pomocy i instrumentów oddziałujemy na rozwój percepcji wszystkich zmysłów tak, aby przecierać drogi, którymi człowiek zdobywa informacje o świecie i sobie samym.


ZAJĘCIA TANECZNE

Na zajęciach dzieci uczą się prostych układów tanecznych, które służą m.in. uświetnianiu naszych przedszkolnych uroczystości i budzą zachwyt u rodziców. Forma prowadzenia zajęć sprzyja podnoszeniu sprawności fizycznej, kształtuje estetykę, płynność ruchów i piękną sylwetkę.


WARSZTATY PLASTYCZNE I SENSOPLASTYKA

Warsztaty plastyczne mają na celu uwrażliwić dzieci na walory estetyczne otaczającego nas świata oraz usprawnić warsztat manualny dziecka. Program zajęć uwzględnia różnorodność wiekową dzieci i ich różne etapy rozwoju plastycznego. Na sensoplastyce dzieci wykorzystują wszystkie zmysły i różnorodne materiały (mąkę, makarony, plastry owoców, barwniki itp.). Sensoplastyka jest pachnąca, słodka, kwaśna, miękka, szorstka, gładka, sucha, mokra, lekka, ciężka... ;)