Programy dydaktyczne

Program wychowania przedszkolnego

„Zabawy z porami roku”

Iwona Grygorowicz

 

            Program wychowania przedszkolnego „Zabawy z porami roku”  opracowany jest zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Opiera się na teoretycznych podstawach teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardner’a.

Program rozwija inteligencję dziecka, kształtuje jego sylwetkę w oparciu  o wrażliwość, zdolność rozpoznawania
i kategoryzowania świata roślin i zwierząt, obserwacje, doświadczenia, spacery i wycieczki.

„Zabawy z porami roku” dostarczają w sposób ciekawy i profesjonalny możliwości efektywnego uczenia
z uwzględnieniem talentów, potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 

„Wiem, czuję , rozumiem – wychowanie do wartości”

Elżbieta Bukowiecka – Górny

Małgorzata Pawlak

 

         Program realizuje podstawę wychowania przedszkolnego w odniesieniu do kształtowania u dzieci wartości takich jak: przyjaźń, miłość, uczciwość, szacunek, solidarność, sprawiedliwość, szczęście , mądrość, odpowiedzialność.

Wprowadza dzieci przedszkolne w świat wartości, ucząc ważnych i mądrych treści, które przygotowują do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Celem programu jest harmonijny rozwój wszystkich umiejętności dziecka
z naciskiem na poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania.

 

 

 

„ 6 latek w przedszkolu – tu jestem bezpieczny, tu się rozwijam”

Anita Jaskólska – Gesek

Elżbieta Bukowiecka – Górny

         Program zakłada  trening rozwojowy dziecka polegający na celowym organizowaniu procesu wspomagania rozwoju. Jest on określany  na podstawie wewnętrznego potencjału
i indywidualnych możliwości rozwojowych każdego dziecka 6 letniego, w sposób, który zapewni osiąganie sukcesów na kolejnym etapie edukacji.

Program umożliwia kształtowanie takich umiejętności i sprawności, które niezbędne są
w codziennym funkcjonowaniu dziecka z naciskiem na nabywanie umiejętności czytania
i pisania oraz rozwijanie czynności intelektualnych wraz z edukacją matematyczną.