Zajęcia dodatkowe

 

ZACHĘCAMY DO ODWIEDZENIA NAS NA FACEBOOKU!!!

język angielski

  • dzieci poprzez gry, zabawy i piosenki poznają nowe słowa oraz uczą się właściwego zastosowania wyrazów i zwrotów. Przedszkole dysponuje szeroką gamą pomocy dydakrycznych oraz salą wyposażoną w tablicę interaktywną, co umożliwia urozmaicenie zajęć programami multimedialnymi. Nauka języka odbywa się podczas codziennie zorganizowanych zajęć trwających od 20 do 40 minut w zależności od grupy wiekowej. 
 
język włoski
  • język włoski skierowany jest do wybranych grup wiekowych. Nauka języka odbywa się podczas zajęć trwających 30 minut. Nauka przybiera formę zabawy. 
 
zabawa z Panem ORFF-em
  • to spotkania przy pięknej, stymulującej muzyce klasycznej oraz muzyce specjalnie pisanej dla dzieci. Zestaw zabaw ma nie tylko rozbawić uczestników, ale również poruszyć wszystkie aspekty rozwoju dziecka w danym przedziale wiekowym. Poprzez przemyślane połączenia stosowanych pomocy i instrumentów oddziałujemy na rozwój percepcji wszystkich zmysłów tak, aby przecierać drogi, którymi człowiek zdobywa informacje o świecie i sobie samym. W ten sposób rozwijamy możliwości postrzegania, uczenia się, zapamiętywania i przypominania. W tak przyjaznej i bezpiecznej atmosferze dziecko poszerza swoje zdolności motoryczne, językowe, społeczne i intelektualne na wielu płaszczyznach.
  • Zajęcia z Panem ORFF-em skierowane do dzieci najmłodszych.

 
rytmika
  • są to zajęcia ogólnorozwojowe z elementami tańca, muzykoterapii, kształtujące słuch i wprowadzające w rytmy. Zajęcia skierowane do wszystkich grup przedszkolnych.
 
zajęcia taneczne - taniec towarzyski
  • zajęcia mają na celu wytworzenie u dzieci zainteresowania aktywnością fizyczną oraz przedstawienie korzyści płynących z uprawiania tańca towarzyskiego i jego wpływu na organizm. Ponadto kształtowanie u dzieci nawyku prawidłowej postawy poprzez odpowiednie ćwiczenia; kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie-drużynie, wdrażanie do rywalizacji sportowej. Wprowadzenie elementów samooceny i autokorekcji podczas wykonywania ćwiczeń, zachęcanie dzieci do kontynuacji nauki tańca towarzyskiego, poznanie różnorodnych technik tanecznych.
 
gimnastyka korekcyjna
  • zajęcia, które mają na celu korygowanie wszelkich wad postawy a także zapobieganie nieprawidłowościom postawy ciała. Zajęcia skierowane do wszystkich grup przedszkolnych.
 
trening z tenisa ziemnego
  • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego trenera. W okresie letnim odbywają się na pobliskim boisku Orlik. W pozostałym okresie zajęcia odbywaja się na sali gimnastycznej na terenie przedszkola.
  • Zajęcia skierowane dla najstarszych przedszkolaków.

 
warsztaty plastyczne
  • mają na celu uwrażliwić dzieci na walory estetyczne otaczającego nas świata oraz usprawnić warsztat manualny dziecka. Program zajęć uwzględnia różnorodność wiekową dzieci i ich różne etapy rozwoju plastycznego. Zajęcia skierowane do wszystkich grup przedszkolnych.